Văn phòng

Văn phòng Công ty Vatel Văn phòng Công ty Vatel
Phân khúc: Văn phòng

Chủ đầu tư: Cty TNHH Vatel Việt Nam
Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2017
Diện tích: 498m2 (6 lầu)
Địa điểm: Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ

Văn phòng Công ty Viet Fiber Văn phòng Công ty Viet Fiber
Phân khúc: Văn phòng

Chủ đầu tư: Cty TNHH Fiber Việt Nam
Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2016
Diện tích: 198m2 (2 lầu)
Địa điểm: Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP.HCM

Văn phòng công ty Vietfiber Văn phòng công ty Vietfiber
Phân khúc: Văn phòng

Chủ đầu tư: Cty TNHH Fiber Việt Nam
Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2016
Diện tích: 198m2 (2 lầu)
Địa điểm: Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP.HCM